Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher

Justus-Liebig-Universität Gießen
Mathematisches Institut
Arndtstraße 2
D-35392 Gießen
Germany

E-Mail: albrecht.beutelspacher@math.uni-giessen.d400.de

Telefon: +49 641/702-2545
Telefax: +49 641/702-2548


Professor at Justus-Liebig-Universität Gießen since 1988.

Fields of mathematical interest: Geometry and discrete mathematics